GLÖMT BORT DINA UPPGIFTER?

Anmälningsbestämmelser – FITNESS

Läs igenom anmälningsbestämmelserna nedan ordentligt.

Anmälan är bindande och görs via anmälningsformuläret på hemsidan. När vi mottagit din anmälan skickar vi en bekräftelse och information om hur du betalar till den e-mail du uppgivit i anmälan. Har du ej fått en kursbekräftelse inom 2 dagar (48 timmar) var vänlig att kontakta oss.

Vid varje kursstart krävs en ny anmälan. Du blir ej automatiskt överflyttad till nästa termin. Minst 50% av kursavgiften ska vara oss tillhanda innan du kan deltaga på kursen. Önskar du att delbetala kursen kontaktar du oss i samband med din anmälan.

Betalning via bankgiro eller direkt på skolan:

Har du anmält dig via hemsidan sker all betalning via bankgiro. Du får via den e-mailadress du uppgivit i anmälan information om när du ska betala samt till vilket bankgiro pengarna ska sättas in på. Förfallodag står på din kursbekräftelse. Har du anmält dig och betalt nära in på kursstart, ta med kvitto på inbetald avgift vid din första lektion.

Delbetala din kurs:

Du kan dela upp kursavgiften på två inbetalningar om så önskas. Första delbetalningen, dvs halva kursavgiften, skall vara oss tillhanda senast på förfallodagen som finns angivet på din kursbekräftelse. Andra halvan av kursavgiften ska vara oss tillhanda senast den 28 februari 2014. OBS! Vid delbetalning är du fortfarande betalningsskyldig för hela kursavgiften.

Betalningspåminnelse:

Vid försenad inbetalning skickar vi en påminnelse via sms samt ett mail till den e-mailadress du uppgivit i anmälan. Inkommer inte betalning snarast eller att du ej kontaktat oss får eleven inte fortsätta sin kurs. Har 50% av betalningen ej kommit in när terminen startat får eleven inte heller påbörja sin kurs.

Bestämmelser vid avanmälan:

Eventuell avanmälan görs via mail. När vi fått din avanmälan skickar vi en bekräftelse. Vänligen kontakta oss om du ej fått bekräftelse på din avanmälan. Om du avbryter kursen eller inte kommer till kursstart är du skyldig att betala full kursavgift. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften.

Återbetalning:

Om du avbryter en kurs p.g.a. varaktigt studiehinder (t.ex. sjukdom styrkt med läkarintyg eller avflyttning från orten), återbetalar vi kursavgiften för den tid som är specificerat i läkarintyget från och med datumet vi mottagit intyget. Vi gör även ett avdrag på 200 kr per kurs eller 500 kr för terminskort i administrationsavgift. Från och med 1/1-2014 debiteras en avanmälningsavgift på 200kr per kurs. Vid avanmälan från och med 19/1-2014 debiteras 50% av kursavgiften. Från och med kursstart den 3/2-2014 debiteras full kursavgift.

Är en kurs som du anmält dig till fullsatt eller har för få anmälningar och därför inte startas, får du tillbaka hela den inbetalda kursavgiften.

Öppet Hus (3 feb – 9 feb)
Fösta veckan på terminen har vi Öppet hus. Det är då gratis att testa alla kurser. Öppet hus gäller på alla kurser som inte är fullbokade när terminen startar.

Prova på – Drop In

För dig som vill prova på ett ämne innan du anmäler dig finns det möjlighet att ta en ”prova-på-lektion”. Detta kan du göra under hela terminen. Det kostar 150kr och det betalas på plats i receptionen innan klassen. Vill du anmäla dig till en kurs efter detta kan du göra det i receptionen på dansskolan eller via hemsidan. Under terminen kan du även komma komma och ta enstaka klasser. Detta gäller i mån av plats. Vill du ta en Drop In klass kostar det 200 kr/lektion och betalas i recpetionen innan klassen.

 

LOVDAGAR: (Under dessa dagar är skolan stängd)

  • Sportlov: 24 februari – 2 mars
  • Påsklov: 14 april – 20 apri

 

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss. Det gör du i menyn under KONTAKT

Mvh

Scandinavian Fintess Academy

 SFA

TOP